Υπηρεσίες Μηχανικού

Η PAGONIS GROUP διαθέτει έμπειρα στελέχη που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν και να υποστηρίξουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση των ιδιοκτησιών με την κείμενη Νομοθεσία. 

Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών

Επίβλεψη ιδιωτικών τεχνικών έργων