Εταιρικό προφίλ

Οικοδομούμε ένα βιώσιμο μέλλον

Η PAGONIS GROUP αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία μελετών, κατασκευής, διοίκησης & διαχείρισης ιδιωτικών τεχνικών έργων που δραστηριοποιείται από το 1972 στην ελληνική επικράτεια με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν: έκδοση αδειών δόμησης, έγκρισης αδειών μικρής κλίμακας, σύνταξη αρχιτεκτονικών & στατικών μελετών, τακτοποιήσεις & νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κτισμάτων, επίβλεψη ιδιωτικών έργων, ενεργειακή επιθεώρηση & έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, βεβαίωση μηχανικού & βεβαίωση χρήσης γης έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και μελέτη – υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης.

Η αποστολή μας

Βασική αποστολή της PAGONIS GROUP αποτελεί η διατήρηση και εξέλιξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που διαθέτει η εταιρεία στους πελάτες της, η  κατασκευή ασφαλών και περιβαλλοντικά βιώσιμων έργων.

Η εταιρεία επενδύει σε εξελικτική και δυναμική στρατηγική προόδου που εστιάζει στην ποιότητα κατασκευής & την επίλυση λειτουργικών θεμάτων των έργων που κατασκευάζει.

Εταιρική Κουλτούρα

Η μακρά παράδοση της PAGONIS GROUP είναι θεμελιωμένη σε κοινά αποδεκτές αξίες οι οποίες αποτελούν τον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων της και τον ακρογωνιαίο λίθο της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Ως εταιρεία που ξεχωρίζει για το επιχειρηματικό πνεύμα και την δέσμευση στις απαιτήσεις των πελατών της, η PAGONIS GROUP επενδύει στην πρωτοποριακή σκέψη, στην ορθή επαγγελματική αντιμετώπιση και καινοτομία στο πεδίο της αγοράς και των αλληλεπιδράσεων της.

PAGONIS GROUP

Πορεία στο χρόνο

Συνώνυμο των ποιοτικών κατασκευών η εταιρεία μας ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1972 στη Θεσσαλονίκη και διαρκώς  αναπτύσσεται.

1972-1990

Η έναρξη της οικογενειακής δραστηριότητας έχει ως αφετηρία το έτος 1972 με συνιδρυτή τον Αστέριο Γρηγορίου Παγώνη στην εταιρεία Νέστωρ-Αστέριος-Πέτρος Παγώνης ΟΕ, βάζοντας τα θεμέλια, τους στόχους και το αρχικό όραμα της εταιρείας.

1990-2019

Η οικογενειακή δραστηριοποίηση συνεχίζεται από τον Χρήστο Αστερίου Παγώνη ( Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) ως εταίρο στην εταιρεία ΠΑΓΩΝΗΣ ΤΕΚ, όντας δεύτερη γενιά στον κατασκευαστικό τομέα. Ένα δεύτερο κύμα τεχνοκρατικής ανανέωσης των στόχων και του οράματος του πρωταρχικού μοντέλου, επιτυγχάνοντας την επέκταση των δραστηριοτήτων και την δημιουργία σημαντικών έργων τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς των εκάστοτε περιόδων.

2019-2020

50 χρόνια οικογενειακής δραστηριοποίησης και μακροχρόνιου οράματος συνοδεύουν και αποδίδουν την σκυτάλη στην τρίτη κατά σειρά γενιά μηχανικών και το νέο δημιούργημα τους εν ονόματι ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ.

Εγγονοί του αρχικού εταίρου που κρατούν τη σκυτάλη αποτελούν ο Ιωάννης Χ. Παγώνης (Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε ) & ο Αστέριος Χ. Παγώνης (Μεταλλειολόγος Μηχανικός) αντλώντας έμπνευση από το παρελθόν με στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον επεκτείνουν το όραμα της εταιρείας θέτοντας υψηλότερους στόχους, εμβαθύνοντας στις απαιτούμενες γνώσεις της εποχής και εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για εξέλιξη της ποιότητας και τεχνικής κατάρτισης του κάθε τομέα υπηρεσιών της εταιρείας.

Σήμερα η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά στο χώρο της κατασκευής επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση, θέτοντας υψηλούς στόχους και αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενός έργου. Μέσα στα πλαίσια αυτά χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους πελάτες της τοποθετώντας τους στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της.